Haaste kunnallisvaaliehdokkaille ja puolueille

Vantaan Perussuomalaiset ovat ilmaisseet julkisesti hyväksyvänsä Pähkinärinne-Seuran keskeiset tavoitteet Lammaslammen ympäristöstä, viljelypalstojen säilyttämisestä sekä läheisten luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden kokonaisuudesta.

Milloin kuulemme lisää muiden puolueiden kannanotoista?

Pähkinärinne-Seura toimitti alla olevan aloiteen Perjantaisaunaan 16.4. Kaikkien puolueiden edustajat saivat järjestäjien toimesta samanaikaisesti alla olevan tekstin, sekä havainnollisen kuvan ennen vaalipaneelikeskustelua.

Haastammekin myös muut puolueet kertomaan kantansa aloitteestamme.

PÄHKINÄRINNE-SEURAN ALOITE KAIKILLE PUOLUEILLE KUNTAVAALIEN PERJANTAISAUNAAN 16.4.2021

Länsi-Vantaan helmi – Upea luontokokonaisuus Vihdintien länsipuolella

  • Olemme Pähkinärinne-Seurassa lähteneet aluksi liikkeelle Lammaslammen ympäristön suojelemisesta ja lähipalstojen säilyttämisestä nykyisellä paikallaan kiinteänä osana Pähkinärinnettä.
  • Mitä enemmän on pitänyt katsella Vihdintien länsipuolen metsiä, peltoaukeita, luonnonsuojelu- ja viheralueita erilaisilta kartoilta, sitä selvemmäksi on käynyt, että meillä on käsissämme ainutlaatuisen kokonaisuuden säilyttämisen mahdollisuus.
  • Kaava pientaloalueesta Pitkämäentien varrella voi rikkoa tämän ainutlaatuisen kokonaisuuden.
    Vantaa painottaa nykyään kaikissa ohjelmissaan asuinalueisiin liittyvien viher- ja virkistysalueiden merkitystä.
  • Harvojen yksityisten tonttien kaavat voidaan ratkaista erillisenä kysymyksenä.
  • Pähkinärinne-Seura haluaa tuoda oman kokonaisuutta tarkastelevan ehdotuksensa keskusteluun mukaan.
  • Vihdintien länsipuoli tarvitsee ehdottomasti vetovoimatekijänsä – upean luonto-, ulkoilu- ja kulttuurimaisemien kokonaisuuden säilyttämisen

Perjantaisaunan Hämeenkylä-keskustelu löytyy YouTubesta

https://www.youtube.com/watch?v=yIL6HQXLWmM

Pähkinärinne-seuran aloitteen käsittely alkaa kohdasta 2:27:16.

Vastaukset olivat pääsääntöisesti myönteisiä, mutta eräiltä osin jättivät auki puolueen ”virallisen tai lopullisen kannan”.

Voit ladata koosteen Pähkinärinne-Seuran aineistoon liittyvästä keskustelusta alta:

Myyrmäen alueen kehittämisilta 16.3

Vantaan kaupungin järjestämä Myyrmäen alueen kehittämisilta pidettiin tiistaina 16.3 Teams-live tilaisuutena. Pähkinärinne-Seura esitti ennakkoon kysymyksiä tilaisuuteen. Halusimme selvyyden miksi Pitkämäentie ja viljelypalstat on poistettu runkokaavan uusimmassa versiossa, marraskuun kuvassa ne vielä näkyivät. Kysyimme myös arkkitehtuurin yhtenäisyyden säilymisestä uudisrakentamisen myötä.  

Perustelu muutokseen Pähkinärinteen kaavarungossa oli kaavarungon alueella alun perin suunnitellun Hämeenkyläntien länsipuolen asuinalueen poisjäänti. Kaavarungon tarkoitus on määrittää asumis- ja työpaikkapalveluiden alue Pähkinärinteessä, lähinnä Vihdintien ja Rajatorpantien rajaamalla alueella.

Kuva Pähkinärinteen kaavarungosta 16.3 Myyrmäen alueen kehittämisillassa.

Lammaslammen kaava tulee sisältämään luonto- ja virkistysalueita, sekä se tarvitsee erityispiirteineen (viljelypalstat ym.) lisäselvittelyä. Työ Lammaslammen asemakaavan kanssa tullaan aloittamaan syksyllä.

Pähkinärinteen vanhan alueen asemakaavan määräykset tulevat vanhan alueen arkkitehtuurista. Vanhemmista rakennuksista, arvo on tiedostettu kaupungin hallinnossa. Uudisrakenteissa tulee olemaan vapaampaa muotoilua nykyistä tyyliä mukaillen, mm. pihat tulevat olevaan suljetummat ja pysäköintitalot tehdään eläväksi osaksi aluetta.  

Autioniityn päiväkoti joudutaan purkamaan ja uutta paikka etsitään Lammaspuiston itäosasta. Esittelijöinä tilaisuudessa Pähkinärinteen osalta olivat asemakaava-arkkitehti Anders Hedman, sekä aluearkkiehti Timo Kallaluoto. Tilaisuus on jälkikäteen katsottavissa kahden viikon ajan. Pääset katsomaan tilaisuuden tästä linkistä.

Pähkinärinne-Seura seuraa alueen tilannetta tiiviisti ja reagoi tarpeen vaatiessa.